Elektrisk longboard

Det är inte helt lätt att hantera en elektrisk longboard – och det har uppenbarligen inte heller varit helt lätt för myndigheterna att klassificera fordonet. Det räknas idag som en cykel och ska därmed följa lagarna för cyklister. Men lagen kan komma att ändras.

EPF

Eldrivna enpersonsfordon (EPF) används för att beskriva flertalalet av de eldrivna fordon som idag används för smidig transport. Här kan bland annat elektrisk longboard, hooverboard och segway nämnas. År 2018 gav gavs broschyren ”Eldrivna Enpersonsfordon” ut där följande går att läsa:

  • Klassas som cykel

De flesta av dessa fordon klassas som cykel och ska därför framföras på cykelbana. De förväntas däremot ha en maxhastighet av 20km/h samt ha en märkeffekt av max 250 W.

  • Broms och ringklocka

En cykel ska ha en broms och en ringklocka. Därmed kommer samma krav på en elektrisk longboard.

  • Reflex och belysning

När man kör den i mörkret förväntas det finnas lyse både fram och bak samt reflexer. Om inte lyse används kan polisen ge ut böter.

  • Hjälmtvång

Hjälmtvång gäller i samma grad som på cyklar dvs. man måste ha hjälm om man är under 15 år. Däremot finns inget straff om man bryter detta…

  • I inhägnat område

NTF rekommenderar att longboards som kan köras snabbare än 20 km/h ”tillsvidare endast framförs på inhägnat område”. Detta utifrån att det är oklart var sådana fordon får framföras då de inte faller inom någon specifik klassificering. Även en återförsäljare av bioboards anger att modellerna inte ska framföras i snabbare hastighet än 20km/h. Kan de däremot max åka 20 km/h kan de klassas som cykel och kan därmed framföras på cykelbanor.Kan komma att ändras

I rapporten skrivs även att ”En klassning av EPF som egen fordonsgrupp skulle underlätta rapporteringen av olyckor och bidra till ökad kontroll”. I samma stycke nämns att en klassificering av dessa fordon skulle resultera i en ”förenklad kontroll”. Men eftersom det finns väldigt lite forskning på området nämns att det krävs ökad kunskap för att en större trafiksäkerhet ska kunna skapas.

Med andra ord öppnar de upp för en förändring i klassificeringen men än så länge klassas alltså en elektrisk longboard som en cykel – även om likheterna är ytterst få.

Läs även: Regler för EPA-traktor

(Texten publicerades 2019 – reglerna kan ha ändrats sedan dess)