Regler för släpvagn

Att dra en släpvagn med bilen innebär extra ansvar och kräver kunskap om de regler som gäller. Det är viktigt att både förare och fordon är förberedda och utrustade enligt lag för att säkerställa en trygg färd. Här presenteras en sammanfattning av den längre guiden ”Hur snabbt får man köra med släp

Hastighetsregler

En generell regel är att den högsta tillåtna hastigheten för en bil med släpvagn är 80 km/h, om inte lägre hastighetsgränser anges av vägskyltar.  Det finns dock undantag från denna regel.

Obromsade släp

Om släpvagnen är obromsad är regeln  att den enbart får framföras i 40 km/h. Däremot kan även detta släp framföras i 80 km/under vissa speciella förutsättningar.

Det gäller om det obromsade släpet har totalvikt på maximalt 750 kg samt att totalvikten på släpet inte är mer än bilens halva tjänstevikt. Detsamma gäller om släpet är olastat och dess tjänstevikt är under halva bilens tjänstevikt.  I annat fall gäller 40 km/h för obromsade släp.

Däckregler

Däckens skick på både bilen och släpvagnen är avgörande för säkerheten. Det finns specifika regler som styr vilka däck som är lämpliga och när de ska användas.

  • Mönsterdjup. Lagkravet på mönsterdjup för släpvagnsdäck är minst 1,6 mm, men för ökad säkerhet rekommenderas minst 3 mm. Detta gäller både sommar- och vinterdäck.
  • Vinterdäck. Mellan 1 december och 31 mars måste släpvagnar utrustas med vinterdäck om det råder vinterväglag. Vinterdäck för släpvagnar behöver inte vara märkta med symbolen för vinterdäck, men de ska vara anpassade för vinterförhållanden.  Detta innebär att de ska ha egenskaper som är lämpliga för användning på snö och is.
  • Åldersgräns på däck. Även om det inte finns någon specifik lagstiftning som begränsar åldern på däck för släpvagnar, är det viktigt att regelbundet kontrollera däckens skick. Gamla däck kan bli hårda och förlora sina egenskaper, vilket minskar säkerheten.