Billigare bilförsäkring för ung – Fem tips

Har du lyckats ta körkortet och nu siktar på att köpa din första bil? Ta dig tid att jämföra de olika bilförsäkringarna på marknaden. Det kan skilja stort – inte minst för dig under 25 år. 

En undersökning som Svenska Dagbladet publicerat visar att det kan vara över 5400 kronor dyrare att teckna en bilförsäkring under 25 år än för en person i medelåldern. Det var även ett par år sedan som jämförelsen genomfördes vilket gör att prisskillnaden bör vara ännu större idag.

Orsaken är att försäkringsbolagen utgår från statistik när de sätter premien. Statistiskt är det fler unga som är med om olyckor och skadar bilen. Därmed måste de kompensera detta med högre årlig avgift. Att vara medveten om detta, och andra faktorer, gör det lättare att hitta en billig bilförsäkring. Fem tips på vägen är exempelvis:

1.      Ålder – Är ni två om bilen?

Ska du köpa bilen tillsammans med din partner? Är du exempelvis 23 år och din partner 27 år kan det innebära mycket stor skillnad på försäkringspremien. Kom ihåg att det är personen som äger bilen som är den som ska stå som försäkringstagare.

Att låta en förälder äga och försäkra bilen är däremot inte ett alternativ. Enligt försäkringsbolagens villkor måste det vara personen som använder bilen primärt som även äger och försäkrar den. Detta just för att undvika en situation som innebär att bilen skrivs på någon annan för att nå en lägre premie.

2.      Enbart trafikförsäkring?

Enligt svensk lag måste en bil minst ha en trafikförsäkring. Det är alltså inte möjligt att helt och hållet strunta i försäkringen. I detta fall kommer straffavgift även behöva betalas så det blir till och med det dyraste alternativet i längden…

Däremot skiljer det stor i pris mellan trafik-, halv- och helförsäkring. Genom att enbart välja trafik blir det billigast. Det kan även vara ett bra alternativ om bilen har ett mycket lågt värde. Men för de allra flesta är halv- eller helförsäkring bäst. Detta för att exempelvis kunna få ersättning för stöld, skadegörelse eller olyckshändelse.

3.      Jämföra flera bolag

Det är mycket enkelt att jämföra premien hos flera försäkringsbolag. Detta tack vare alla offentliga register som bolagen hämtar in information ifrån. På bolagens hemsida anges registreringsnummer på bilen samt personnummer på personen som ska teckna försäkringen.

Utifrån detta kan bolaget exempelvis se bilmodell, årsmodell, ålder på personen, stad som personen är skriven i osv. Vanligtvis kan därefter ett pris visas på hemsidan inom 1 – 2 minuter. Med samma process på 5 – 6 bolag har premien jämförts på 10 – 15 minuter.

4.      Bestäm vad som är viktigt

Trafikförsäkringen är nästan identisk oavsett vilket försäkringsbolag som väljs. Det är på halv- och helförsäkringen som det kan skilja lite gällande ekonomiskt skydd. Det är även detta som till stor del avgör storleken på premien. Bestäm dig för vad du själv tycker är viktigt och fokusera på de försäkringar som har detta ekonomiska skydd.

5.      Självrisken…

Det är vanligt att självrisk kan väljas på olika hög nivå. Ju högre självrisk som väljs desto lägre premie kan erbjudas. Men att ”snåla” på detta sätt kan bli riktigt dyrt i längden.

Det kan tyckas vara lockande att ha en självrisk på 8000 kronor för att få ner premien några hundra kronor per år. Men när olyckan är framme och 8000 kronor ska betalas blir det tydligt att självrisk på 4000 kronor och lite högre premie hade varit bättre…