Skylt Epa Traktor

Att övningsköra med en EPA- eller A-traktor kommer med många fördelar. Särskilt smidigt kan det vara om du redan har ett AM-kort, men ännu inte har körkortstillstånd för övningskörning. För att köra en EPA-traktor krävs endast just AM-kort, vilket gör att du helt enkelt kan sätta dig i traktorn och börja köra.

Givetvis är det dock inte helt som att köra en ”riktig” bil. En EPA- eller A-traktor får endast framföras med en hastighet på högst 30 km/timmen, vilket inte alls är snabbt, men som kan fungera för att till en början lära sig att manövrera bilen på vägarna. Kanske kan det faktiskt vara en fördel till och med. Om bilen inte går fort, och om det är en nybörjare bakom ratten, känner man sig tryggare i de lite lägre hastigheterna.

Måste byggas om

För att en bil ska klassas som en A-traktor (som idag är vanligare än EPA), krävs det att den är ombyggd så att det är tydligt att den inte längre avses köras för ”person- eller godsbefordran”. Dock får ju givetvis säten finnas, men bara för en eller max två personer.

Bygger man om en bil till A-traktor kan fordonets ursprungliga förarhytt, eller karosseri, behållas. Dock måste det kraftigt förkortas, så att utrymmena bakom sätet kan ge plats för personer eller gods. Så kallat blindutrymme är inte heller tillåtet.

Avgasrör

Avgasrören måste vara riktade så att utsläppen leds uppåt, bakåt, eller åt fordonets vänstra sida. Är de riktade uppåt ska de sluta på en tillräckligt hög höjd för att ingen i fordonet ska känna obehag av avgaserna. Är avgasröret riktat åt sidan ska det vara vågrätt eller snett nedåt.Bygger man den själv kan man passa på att köpa en renoverad motor för att vara lite snällare mot plånboken.

Hastighetsbegränsningen

Något som helt klart gör det annorlunda att övningsköra med en EPA- eller A-traktor är hastighetsbegränsningen på 30 kilometer i timmen. För att få in den här begränsningen i mekaniken måste normalt sett de högsta växlarna spärras, eller att en ytterligare nedväxlingsanordning monteras. Är bilen automat får den dock inte spärras. Då måste just en extra anordning för nedväxling sättas upp.