Promillenivåer vid bilkörning

Även om du inte känner dig påverkad så kan promillehalten vara långt över tillåten gräns. Lär dig gränserna, använda mätare eller lås och chansa inte. För din – och andras säkerhet. De nivåer som gäller är:

Rattfylleri – Minst 0,2 promille i blodet. Vid mätning av utandningsluften gäller 0,1 milligram.

Grovt rattfylleri – Minst 1,0 promille i blodet. Vid mätning av utandningsluften gäller 0,5 milligram.

Många fälls för rattfylleri

År 2021 lämnade polisen in ca 23 000 anmälningar för rattfylleribrott. Det var visserligen en minskning från 2020 men det tyder ändå på att många kör bil med allt för hög promillehalt. En del är väl medvetna om detta – andra tror att promillehalten är lägre eftersom de ”känner sig” nyktra.

Många dör pga. rattfylleri

Av alla som dör i trafiken varje år är det ca 20 % som varit alkoholpåverkade. Sett till singelolyckor är det en ännu tydligare statistik. Då handlar det om ca 35 %. Vid mer än var tredje singelolycka (med dödlig utgång) har alltså personen varit påverkad. Statistiken är även något i underkant då det inte alltid är möjligt att mäta promillehalten på föraren beroende på olyckans omfattning.

Risker vid påverkan

  • Sämre syn – Framförallt sämre mörkerseende och att uppfatta detaljer.
  • Sämre reaktionstid – Uppstår långt tidigare än då personen känner sig berusad.
  • Sämre koordination – Kommer påverka möjligheten att hantera svåra situationer.
  • Trötthet – Tröttheten ökar även om personen inte alltid upplever det så.

Ha koll med…

Det är varken dyrt eller krångligt att kontrollera alkoholhalten i kroppen.

Alkoholmätare

Alkoholmätare mäter utandningsluften och visar därmed tydligt om en person kan sätta sig bakom ratten eller inte. Även om det finns en rad olika modeller så är grundfunktionen densamma. Det som skiljer dem åt är istället tilläggsfunktioner, användarvänlighet och felmarginal. Dessutom om det är engångsmaterial eller en mätare som förväntas användas flera gånger.

När experter har testat alkoholmätare ges mycket goda omdömen till Alco engångsmätare. Bland annat har Motorförarnas Helnykterhetsförbund lyft fram denna mätare utifrån dess positiva egenskaper. En förpackning innehåller två alkoholmätare vilket är smart – skulle en gå sönder eller inte fungera finns den andra som reserv. Med ett pris på ca 80 kr för två mätare kan de även lätt ges bort till de som behöver för tillfället.

En mer ”exklusiv modell” är Dräger Alcotest 6000. Tester har visat att den visar extremt noggrant och att användarvänligheten ges höga poäng.

Alkolås

Alkoholmätare är ett enkelt och billigt sätt att ha koll på promillenivån. Köp en modell som kan användas vid flera tillfällen och lägg den i bilen. Använd den inför resan vid minsta lilla misstänksamhet att promillehalten är för hög. Men det krävs att den används…

Alkolås kostar visserligen mer att installera men skapar en större säkerhet. Enda sättet att komma runt det är att be någon annan blåsa – men den personen bör självklart då stoppa personen att köra påverkad. Inköp och installation kostar mellan 15 – 20 000 kronor och det krävs att godkända leverantörer används. Detta delvis beroende på om nytt eller begagnat alkolås köps in.