Detta gäller för Handledare vid övningskörning

För att kunna övningsköra för B-körkort privat måste både elev och handledare ha vissa grundkrav, genomgå en utbildning och ansöka om tillstånd innan körning kan påbörjas. 

Enligt Citytrafikskolan finns en tydlig koppling mellan antalet timmar bakom ratten och chansen att få godkänt på uppkörningen. Att övningsköra privat möjliggör fler timmar eftersom det är relativt dyrt att gå på bilskola. Men för att köra behövs en handlare – som uppfyller vissa krav.

Grundbehörighet för att bli handledare:

  1. Du är 24 år eller äldre
  2. Du har körkort utfärdat i Sverige eller annat EES-land
  3. Du ska ha haft behörighet för det aktuella fordonet under minst fem av de senaste tio åren.

Om du uppfyller ovanstående krav kan du gå en introduktionskurs för att sedan ansöka om att bli handledare. När du som handledare uppfyller alla kraven och blivit godkänd får du ett handledarbevis, antingen på posten eller i din digitala brevlåda om du har en sådan.

Handledarkursens innehåll

Handledarkursen är teoretisk och ska vara minst tre timmar lång. Efter att du har gåtutbildningen ska du känna till:

  • Regler vid övningskörning
  • Hur du kan strukturera och planera övningskörningarna
  • Trafiksäkerhet och miljöpåverkan
  • Målen och innehållet i körkortsutbildningen

Efter att du har gått kursen kan du ansöka om handledartillstånd hos Transportstyrelsen.

En kurs räcker i fem år

När du uppfyller kraven och har genomgått handledarkursen kan du övningsköra med det fordon som du är godkänd för. Tillståndet är giltigt i fem år och när det går ut måste du ansöka om ett nytt för att kunna fortsätta som handledare.