Övningsköra med husvagn – Vad gäller?

Får jag dra en husvagn om jag övningskör bil? Det beror främst på ålder. Men även tyngden på både husvagnen och ekipaget totalvikt.

Ålder

Övningskörning för personbil får påbörjas från en ålder av 16 år. Detta förutsatt att handledaren har rätt utbildning, övningskörningstillstånd finns, att övningskörningsskylt används osv.

Däremot får övningskörning med husvagn inte ske förrän personen är 17 år och 6 månader. Detta får då ske så länge som bilen och släpvagnen maximal har en totalvikt på 3,5 ton.

Släpvagnsvikt och totalvikt är avgörande

Husvagn har, i de flesta fall, samma regler som en släpvagn. Därmed finns det begränsningar för vilket körkort som krävs – vilket även påverkar vilken övningskörning som får utföras.

  • Släpet väger max 750 kg

Om släpet väger upp till 750 kg får det dras av en personbil där föraren har B-körkort. Oavsett om det är en släpvagn eller husvagn så gäller däremot gränsen på 17 år och 6 månader.

  • Släpet väger mer än 750 kg

Om släpet väger mer än 750 kr behöver en kontroll ske på totalvikt av ekipaget. Med andra ord totalvikt av släp och bil tillsammans. Det får maximalt vara 3500 kg för att föraren ska få köra ekipaget med B-körkort.

  • Totalvikt 3500 kg – 4250 kg

Om bilen och husvagnen/släpet har en totalvikt tillsammans på över 3500 kg, men under 4250 kg, gäller fortfarande B-körkort men det krävs då ”utökad behörighet”. Övningskörning med detta ekipage får därmed enbart ske om personen som övningskör har rätten att träna till ökad behörighet. Ser man på utbudet av husvagnar är därför 4250 kg en av de vanligaste nivåerna på de största vagnarna. Det är nämligen betydligt lättare att skaffa B med utökad behörighet än BE-körkort.

  • 3500 kr + 3500 kg

Om personbilen/lätta lastbilen väger maximalt 3500 kr samt släpvagnen/vagnarna väger maximalt 3500 kg får detta framföras med BE-körkort.

Äldre körkort till större tillgång (Övergångsregler)

I Sverige, som i stora delar av Europa, används övergångsregler. Med det menas att lagstiftningen inte är retroaktiv utan gäller enbart de som tar körkort från det datum som lagen börjar gälla.

De som tog ett körkort i början av 70-talet fick exempelvis både bil- och motorcykelkörkort oavsett om de kört upp för motorcykel eller inte. Eftersom de tog körkortet när reglerna gav dem full behörighet får de fortsätta att ha denna behörighet. De som däremot både vill köra bil och motorcykel idag måste ta bägge dessa körkort.

Detta innebär därmed att personer med äldre körkort kan ha större behörighet gällande hur stora husvagnar som får dras.